| "Op weg naar nieuwe democratie....." | Deelnemer

Code Oranje zet Natuurlijk IJburg in het zonnetje

IJburgLeestijd: 2 minuten -

Dit weekend zette Code Oranje burgerinitiatief Natuurlijk IJburg in het zonnetje en overhandigde hen een oranje taart. Natuurlijk IJburg verdient deze taart omdat zij het voorbeeld zijn van hoe je samen met de buurt een groene, sociale en duurzame stad maakt. Dat past bij het motto van Code Oranje Noord-Holland: ‘Samen maken wij de provincie’.

Energieke (IJ)burgers

Natuurlijk IJburg heeft momenteel verschillende projecten lopen. Zoals het project Energieke (IJ)burgers: een community van bewoners rond energie en energie besparen. Ze werken samen met energiebedrijf Nuon, Woon! en 02025. Een ander project is Oosterlicht: in samenwerking met energiecoöperatie Zuiderlicht worden zonnepanelen op daken en groendaken gerealiseerd. Op die manier nemen de IJburgers zelf het initiatief voor een duurzamer IJburg. Initiatiefnemer Linda Vosjan: ‘Wij denken niet in beperkingen maar in mogelijkheden’.

Leefomgeving

Code Oranje, een nieuwe politieke beweging die meedoet met de Provinciale Statenverkiezingen, organiseert deze actie om waardering te tonen voor initiatieven als Natuurlijk IJburg. ‘Juist de inwoners van IJburg weten het beste wat nodig is voor hun eigen leefomgeving. Daarom is het belangrijk dat zij de ruimte krijgen en niet worden tegengewerkt door de overheid’ aldus Iris Visser van Code Oranje. Gelukkig gaat de samenwerking met de gemeente Amsterdam steeds beter, volgens Linda. ‘Zeker de politici zijn welwillend, alleen de ambtenaren begrijpen het nog niet altijd’. 

Participatie

Niet voor niets doet Code Oranje daarom mee met de Provinciale Statenverkiezingen. Vaak wordt wel gezegd dat participatie belangrijk is, maar wordt dit in de praktijk niet altijd evengoed waargemaakt. Daar wil Code Oranje verandering in brengen door meer zeggenschap te geven aan inwoners. Iris: ‘De kennis en kunde van de samenleving kan veel beter benut worden. Initiatieven als Natuurlijk IJburg bewijzen dat’.)