| "Op weg naar nieuwe democratie....." | Deelnemer

Wil Code Oranje de gemeenteraad (en provinciale staten) afschaffen?

texelLeestijd: 3 minuten -

Commotie onder de traditionele politieke partijen tijdens het recente lijsttrekkersdebat op Texel. SP- en VVD-vertegenwoordigers twitterden erop los, want ‘Code Oranje wil de gemeenteraad afschaffen’. Hoe durft Code Oranje dat te zeggen! Lees hier wat Code Oranje gezegd heeft en hoe wij aankijken tegen de traditionele gemeenteraad, en hoe de politiek meer eigentijds kan functioneren.

Eerst enkele meningen:

Piet Mazereeuw (nummer 6 op kieslijst`Code Oranje’ en spreker tijdens het verkiezingsdebat): ‘Vandaag de dag is nog maar 2% van alle Nederlanders lid van een politieke partij. Deze kleine groep mensen bepaalt de inhoud van waar een politieke partij voor staat. Tegelijk zien we dat veel mensen zich maar voor een deel in een van de partijprogramma’s van de traditionele partijen herkennen. Code Oranje denkt dat het mogelijk moet zijn om niet 2, maar 100 procent van de inwoners te betrekken, en meer themagericht te werk te gaan, zodat je als kiezer niet hoeft te kiezen voor ‘het hele pakket’.

Sander van den Raadt (nummer 2 op de kieslijst) is het eens met de stelling dat de gemeenteraad in de huidige vorm beter kan veranderen. ‘Je ziet ongelofelijk veel kennis bij buurtbewoners en inwoners van de gemeente, maar daar wordt in de huidige structuur vrij weinig tot niks mee gedaan. Hooguit mag iemand 3 minuten inspreken als bijvoorbeeld de gemeenteraad en een bouwcorporatie besloten hebben om een enorme toren flat in je buurt te plaatsen. Wij van Code Oranje willen juist dat gekozen raadsleden zich op een bepaald onderwerp kunnen laten vervangen door ‘burgerraadsleden’ :gewone bewoners uit de gemeente met veel specifieke kennis over bepaald onderwerp, die als volwaardig lid mee kunnen draaien in een van de gemeenteraadscommissies of zelfs in de gemeenteraad.’

Onze vier voorstellen:

  1. Code Oranje Noord Holland is van mening dat in gemeenten en provincie de totstandkoming van het college veel beter kan. De kiezer stemt op één partij en is dan klaar. Daarna begint er meestal een periode van geheel gesloten achterkamertjes, waar na een tijdje witte rook wordt afgegeven en de coalitie een feit is. Uit ervaring en uit onderzoek blijkt dat de stemmer van partij X de standpunten van die partij niet meer herkent. Op wonderbaarlijke wijze heeft in het geheim een soort handjeklap plaatsgevonden. Hoe en waarom weet niemand, alleen het selecte clubje politici is op de hoogte. Veel beter zou het zijn als die onderhandelingsperiode volledig open en transparant verloopt. Dat gebeurt in sommige gemeenten ook al. Daar zijn die gesprekken gewoon toegankelijk voor iedereen en wordt het uitgezonden voor degene die er niet bij kunnen zijn. Code Oranje pleit voor deze nieuwe, transparante aanpak, ook in de provincie.

  2. In de tweede plaats pleit Code Oranje voor het zogenaamde ‘nieuwe stemmen’. In het stemhokje zet je niet alleen een rode stip bij een politieke partij. Nee, je stemt meteen op welke 5 (of 3) onderwerpen jij belangrijk vindt en die je wil meegeven aan het te vormen gemeentebestuur. De bestuur krijgt dan meteen richting mee en weet welke onderwerpen het belangrijkste zijn onder de stemmers. Op basis van deze – door onze inwoners bepaalde – richting kunnen dan geschikte kandidaten voor de wethoudersfuncties (of gedeputeerden in de provincie) gezocht worden.

  3. Als derde aanpassing, stellen wij voor dat raadsleden de mogelijkheid krijgen zich door inwoners (tijdelijk) te laten vervangen op een specifiek onderwerp. Hierboven is dat al nader toegelicht.

  4. De vierde aanpassing is dat de gemeenteraad veel vaker dan nu, de bewoners in positie brengt om mee te beslissen, bijvoorbeeld via (p)referenda of een burgertop. Hierdoor krijgen inwoners meer zeggenschap dan het eens per vier jaar uitbrengen van hun stem.

Dit zijn vier duidelijke voorbeelden hoe Code Oranje de werkwijze van de gemeenteraad en provinciale staten wil aanpassen, en de traditionele vorm van de gemeenteraad wil veranderen.

Spreekt dat u aan? Wilt u eraan bijdragen om ons politiek stelsel meer van deze tijd te maken? Stem op 20 maart dan op Code Oranje.