| "Op weg naar nieuwe democratie....." | Deelnemer

Afstand FNV-VNO: 40 km

Leestijd: 2 minuten -

 

Of FNV en VNONCW de adviezen van Code Oranje ter harte willen nemen: mensen en organisaties met botsende belangen moeten eens wat minder bij politici aankloppen en wat meer met elkaar praten. Bijvangst is dan dat er geen twee debatten nodig zijn over bijna dezelfde thema’s op dezelfde dag.

Jean-Pierre Adams bezocht gisteren namens Code Oranje Noord-Brabant het verkiezingsdebat van de FNV in Breda. Diezelfde dag was Laurens van Voorst namens dezelfde beweging present bij het debat van ondernemersclub VNONCW. De afstand tussen die twee bijeenkomsten is ongeveer 40 km. Kom vooral letterlijk en figuurlijk wat nader tot elkaar, aldus beide kandidaten voor de provinciale verkiezingen van Noord-Brabant.

Toch deden we met plezier mee

Waarom niet samen de organisatie ter hand genomen? Dan hadden de kandidaten in Den Bosch niet louter gesproken over stellingen die voorbijgaan aan andere belangen dan van bedrijven. En dan hadden ze in Breda niet hoeven meemaken dat een debatleider gaandeweg de avond alsmaar meer vakbondsman werd.

Het neemt niet weg dat Code Oranje met plezier aan beide debatten meedeed. En dat onze kandidaten in beide zalen konden vertellen hoe we ervoor knokken dat de overheid Brabanders consequent en actief betrekt bij politieke en maatschappelijke vraagstukken en de uitvoering van beleid.

‘Kijk niet hulp vragend naar Den Bosch’

Op beide plekken wezen we verder ook op de betrekkelijkheid van de rol van de provinciale overheid. Jean-Pierre liet weten dat het weinig zin heeft om als provinciale politici te mijmeren over wat er moet gebeuren met een eventueel overschot op de rijksbegroting en Laurens pleitte er voor dat ondernemers iets minder vaak hulp vragend naar Den Bosch kijken. Wat mensen zelf kunnen, kunnen mensen zelf – ook en vooral als die mensen succesvolle ondernemers zijn.