| "Op weg naar nieuwe democratie....." | Deelnemer

Wat kan Code Oranje voor u betekenen?

Leestijd: < 1 minuut -

Beste inwoners van Gelderland, wat kan Code Oranje voor jullie betekenen met de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2019?

Code Oranje, een nieuwe politieke beweging, die o.a. in Gelderland mee gaat doen aan de Provinciale Statenverkiezingen kent geen vooraf vastgestelde partijstandpunten; samenspraak met, zeggenschap voor en de belangen van de Inwoners staan centraal.

Code Oranje is een samenwerkingsverband van enkele honderden bestuurders, ondernemers, wetenschappers en actieve burgers dat wil laten zien dat er in Nederland dringend behoefte is aan democratische vernieuwing. Slechts 2 procent van de bevolking is lid van een partij, en 10 procent daarvan is politiek actief. 

Eind september 2015 hebben 193 lidstaten van de Verenigde Naties in New York goedkeuring gegeven aan de resolutie ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen’ of ‘Sustainable Development Goals’ (SDGs). http://www.sdgnederland.nl/

We staan als Samenleving voor enorme uitdagingen; het is tijd dat overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, jeugd en inwoners van Gelderland partij-overstijgend gaan samenwerken aan een Groen, Gezond, Gelukkig Gelderland!

Heeft u als inwoners van Gelderland vragen, problemen, zorgen, voorstellen en/of wensen voor de Toekomst van Gelderland? Neem gerust contact via ons e-mailadres: Gelderland@wijzijncodeoranjedemocratie.nl.