| "Op weg naar nieuwe democratie....." | Deelnemer

Noord-Holland: Divers, jong en lokaal geworteld!

Leestijd: 2 minuten -

Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen Noord-Holland 2019

Divers, jong en lokaal geworteld!

Code Oranje deed nog niet eerder mee aan verkiezingen, maar gaat nu meedoen in vier provincies: Noord-Holland, Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant.

De kieslijst van Code Oranje Noord-Holland is een goede mix van mensen met verschillende achtergronden: jong en ouder, politiek ervaren of juist nieuw met een frisse blik in het politieke landschap! Daarnaast zijn zij allemaal al langere tijd actief in de samenleving, lokaal goed geworteld en vooral maatschappelijk betrokken.

De kandidaten zorgen voor een uitstekende basis voor de ‘politiek van onderop’. Want dat is waar Code Oranje voor staat. In samenspraak met de inwoners op zoek naar de beste oplossingen. Geen partijpolitiek. Onder het motto: ‘Niet over ons, maar door ons’.

‘De huidige politiek vraagt echt om een nieuwe benadering en dat biedt Code Oranje: vertrouwen bouwen dat politiek anders kan. Meer zeggenschap voor inwoners, minder partijpolitiek!’ Dat zegt Code Oranje Noord-Holland lijsttrekker Femke Ouëndag (54). Zij is sinds 2015 politiek actief als raadslid en later als fractievoorzitter voor GroenLinks in de gemeenteraad van Bergen NH. Femke is een bruggenbouwer en heeft oog voor alle partijen. ‘Als je samenwerkt, dialoog voert en openstaat voor de ander, komt er energie vrij die je kan inzetten voor het bereiken van een gezamenlijk doel’. Voor Femke is het vanzelfsprekend dat iedereen mee kan doen, dat er niemand wordt buitengesloten. Zo heeft zij zich ook ingezet voor een raadsbrede samenwerking in de gemeente Bergen. Verder werkte Femke in diverse organisatorische functies in de film- en televisiewereld. Daarnaast was zij in Bergen medeorganisator van cultureel festival de Kunst10daagse.

Code Oranje staat voor het hervormen van onze democratie – waarin op dit moment politieke partijen leidend zijn – naar een democratie van nieuwe vormen, waarin de samenwerking met de inwoners van ons land centraal staat! Met Femke Ouëndag als lijsttrekker van deze krachtige kandidatenlijst gaat Code Oranje op 20 maart a.s. meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen in Noord-Holland!

Voor meer informatie:

Annelies Anema
PR Coördinator Code Oranje Noord-Holland
annelies.anema@wijzijncodeoranje.nl
Mobiel: 06-53874613
 
‘Als je samenwerkt, dialoog voert en openstaat voor de ander, komt er energie vrij die je kan inzetten voor het bereiken van een gezamenlijk doel’. – Femke Ouëndag