| "Op weg naar nieuwe democratie....." | Deelnemer

‘Brabant, denk aan de zorg!’

Leestijd: 2 minuten -

“Provincie Brabant, keer terug op uw schreden en bekommer u weer om zorg en welzijn.” Die oproep deed Leo Bisschop vanmiddag in Den Bosch namens veertien organisaties. Namens Code Oranje Noord-Brabant hoorden Hanneke Willemstein en Laurens van Voorst het knikkend aan.

Het was een bijzondere bijeenkomst, daar in de foyer van de Staten in het Provinciehuis. Want diverse kersverse kandidaten schudden elkaar daar voor het eerst de hand. Het eerste verkiezingsdebat moet nog plaatsvinden, maar KBO-Brabant, Alzheimer Nederland, Netwerk Oudere Migranten Brabant en nog zo’n tien andere organisaties wisten de aandacht van de aankomend politici al op zich te vestigen.

‘Klemmend beroep op alle partijen’

Aanleiding was vanmiddag de presentatie van het manifest ‘Samen Doen – Samen Oplossen’. Daarin doen de organisaties een ‘klemmend beroep op álle politieke partijen in Brabant om na woensdag 20 maart 2019 het provinciaal bestuur weer de verbindende rol te laten vervullen die onze Brabantse samenleving verdient’. In het stuk is te lezen hoe de Provincie zich sinds 2015 terugtrok uit het gebied van zorg en welzijn. Dat gebeurde omdat de gemeenten zich op die beleidsterreinen stortten.

‘Het provinciaal bestuur van Noord-Brabant heeft bij de coalitievorming in 2015 een scherpe keuze gemaakt. De keuze voor economie en arbeid. Juist toen de rijksoverheid sociale vangnetten versoberde, verzorgingstehuizen op grote schaal sloot, indicatiecriteria voor verpleeghuizen aanscherpte én fors bezuinigde op de thuiszorg’, begint het manifest. Bisschop liet in zijn mondelinge toelichting weten dat zijn oproep geen gezeur om geld is. ‘We willen dat de Provincie haar verbindende rol weer oppakt.’

‘Daar hoort de Provincie bij’

Code Oranje vindt dat zorg en welzijn bij uitstek thema’s zijn waarin de hele samenleving een rol speelt. En waar overheden condities moeten scheppen die ervoor zorgen dat op het niveau van wijken, dorpen en steden inwoners voor elkaar kunnen zorgen. Daar hoort de Provincie wat ons betreft ook bij, ook al gaan de geldstromen naar gemeenten.

(Op de foto een hoop dames en heren die Statenlid willen worden. Laurens staat er wel ergens op, Hanneke niet – zij maakte de foto.)