| "Op weg naar nieuwe democratie....." | Deelnemer

Referendum? Ja! Nee!

Leestijd: 2 minuten -

Code Oranje Noord-Brabant worstelt met het referendum. Lees over waarom het referendum niet deugt en waarom we het tegelijkertijd omarmen. 

Het referendum is het ultieme machtsmiddel van burgers. Daarmee kunnen ze een vuist maken tegen openbaar bestuurders, politici en machtige lobbyclubs. Wat in openbare debatten of achterkamers ook wordt bedisseld, uiteindelijk biedt het referendum het volk de mogelijkheid het laatste woord te hebben. Het kan niet anders of Code Oranje is er enthousiast over. Want Code Oranje wil de democratie zo laag mogelijk in de samenleving leggen.

Ja of nee bestaat niet. Het is ja mits. Of nee tenzij.

Daar staat tegenover dat een referendum nogal eens onrecht doet aan de complexiteit en de nuances waar besluitvorming betrekking op heeft. In 99 van de honderd gevallen kan een discussie niet worden afgedaan met ja of nee. Niet alleen ligt het antwoord vaak daar ergens tussenin, ook is het vaak een ‘ja, mits’ of ‘nee, tenzij’ – die toevoegingen zijn in een referendum niet mogelijk.

Het is de reden dat Code Oranje Noord-Brabant in haar manifest een, wat ons betreft, belangrijke toevoeging schreef bij het standpunt dat deze club landelijk heeft omarmd. We zijn voor het referendum, maar alleen als sluitstuk van een brede en diepe maatschappelijke discussie. Een raadpleging waarbij iedereen de kans heeft gehad om mee te doen – niet alleen de theoretisch opgeleide dames en heren die nogal eens vooraan staan om van zich te laten horen, maar ook de mensen die aansporing en hulp nodig hebben bij hun inbreng. En verder willen we dat de overheid alles op alles zet om iedereen te informeren over waar het om gaat. Neutraal graag.

Mensen hebben geen hekel aan democratie. Wel aan politiek.

We komen hierop omdat we een boeiend stuk lazen op de website van The Post Online. Dat stuk gaat precies hierover. En dat stuk vertelt hoe en waarom steeds meer mensen zich afkeren van de politiek. Niet alleen de praktisch opgeleiden met een laag inkomen en met weinig kansen – de onvrede kruipt steeds hogerop.

Bij de vorige provinciale verkiezingen bleef in Noord-Brabant bijna 47 procent van de kiezers thuis. Die Brabanders geloven het  wel. Die thuisblijvers hebben geen hekel aan de democratie, zoals wel eens wordt beweerd. Ze hebben een hekel aan politiek. En dat is echt wat anders.

Die meerderheid van thuisblijvers moet de kans krijgen om zelf te debatteren over de eigen leefomgeving en over maatschappelijke ontwikkelingen, vindt Code Oranje Noord-Brabant. En al debatterend tot compromissen, draagvlak en nieuwe ideeën komen. Met helemaal aan het einde van zo’n inspirerend en intensief proces misschien de kans om met een referendum ja of nee te zeggen.